MEST

Mest, onmisbaar voor een vruchtbare bodem. We mogen in Nederland echter niet te veel mest uitrijden over het land, omdat dat niet goed is voor het milieu. Om die reden zijn er regels met betrekking tot het mestbeleid.

De belangrijkste waarden in de mest zijn stikstof en fosfaat. Voor de biologische landbouw geldt een gebruikersnorm van maximaal 170 kg stikstof en 95 kg fosfaat per hectare. En aan ieder dier is een diergebonden norm van stikstof en fosfaat gekoppeld. Wanneer op een boerderij de aanwezige dieren minder stikstof en fosfaat produceren dan de gebruikersnorm, mag er mest worden aangevoerd van een andere boerderij. Produceren de aanwezige dieren te veel mest, dan moet je mest afvoeren. 

Berekening 2016

Aantal waterbuffels (ouder dan 2 jaar) : 15,50
Aantal waterbuffel (jonger dan 2 jaar) : 24,50

De Stoerderij pacht echter ook 15,31 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. Daar lopen de stieren vrijwel het gehele jaar en de groep dames en kalveren komt er ook zeer regelmatig. De mest die op deze gronden beland telt niet mee voor de mestboekhouding. Daarom wordt er in de berekening uitgegaan van 12 waterbuffels ouder dan 2 jaar en 10 waterbuffels jonger dan 2 jaar.

Diergebonden norm waterbuffel (ouder dan 2 jaar) 76,5 kg stikstof en 29,9 kg fosfaat
Diergebonden norm waterbuffel (jonger dan 2 jaar) 28,7 kg stikstof en 10,1 kg fosfaat
Stikstofproductie eigen dieren 12 x 76,5 + 10 x 29,9 = 1.217,00
Fosfaatproductie eigen dieren 12 x 28,7 + 10 x 10,1 = 445,40

Aantal hectare eigen grond minus natuurgrond 8,81 hectare

Gebruiksnorm stikstof 170 x 8,81 = 1.497,70
Gebruiksnorm fosfaat 95 x 8,81 =    836,95

Aan te voeren mest (stikstof, in kg) 1.497,70 - 1.217,00 = 280,70 kg
Aan te voeren mest (fosfaat, in kg)   836,95 - 445,40 = 391,55 kg

Er mag dus dierlijke mest aangevoerd worden. Helaas is het voor biologische boeren niet toegestaan om dierlijke mest af te voeren naar boeren die geen biologisch keurmerk dragen. Om die reden kan De Stoerderij helaas geen biologische mest aanvoeren. Om die reden is er gekozen voor (gangbare) drijfmest van een melkveehouderij vlakbij in de buurt.

Overzicht uitgereden mest 

Uitgereden eigen mest - Factuur 1 (PDF)
Uitgereden eigen mest - Factuur 2 (PDF)

Gegevens aangevoerde mest : Document (PDF)

De gegevens van de loonwerkers zijn uit privacyoverwegingen niet zichtbaar op de factuur.  


TerugDe Stoerderij
Bezoekadres:
Van den Elsenstraat 56
5694 NH Son en Breugel

Correspondentieadres: (geen verkoopadres)
De Stoerderij
De Koppele 617
5632 LS Eindhoven

KvK : 50612476
IBAN : NL93 RABO 0154 5598 30

Privacy Statement van De Stoerderij : klik hier!

Vragen of opmerkingen?
De Stoerderij
Arjan Swinkels
Telefoon : 06-13947995 (ook SMS / WhatsApp / Signal)
E-mail : info@destoerderij.nl

 

facebook   linkedin   twitter   instagram   youtube

Aanmelden Stoere NieuwsbriefGa naar boven